fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
Pisali nam


Napisali o nas


O nás

    FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, (ďalej len "fond") bol založený na pamiatku jedenásťročnej Doroty Kanthovej, ktorá 7 mesiacov statočne bojovala s leukémiou, a napriek tomu, že mala dobré výsledky, ktoré jej dávali nádej, že sa vylieči, napokon zákernej chorobe dňa 25. decembra 2000 podľahla.


Ciele

    Predmetom činnosti fondu bola ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä ochrana práv a podpora zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami. Dórika és Dávid Fond bol založený s cieľom pokračovať v boji proti rakovine, prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, poskytnúť pomoc tým, ktorí sú na to najviac odkázaní a zvýšiť účinnosť opatrení v prevencii proti rakovine.

Výročné správyÚčtovné závierkyslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb