fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
Darujte dve percenta
Pisali nam


Napisali o nas


O nás

    FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, (ďalej len "fond") bol založený na pamiatku jedenásťročnej Doroty Kanthovej, ktorá 7 mesiacov statočne bojovala s leukémiou, a napriek tomu, že mala dobré výsledky, ktoré jej dávali nádej, že sa vylieči, napokon zákernej chorobe dňa 25. decembra 2000 podľahla. Vaza


    FOND so sídlom Záhradnícka 16, 94501 Komárno,
    IČO: 36096334, bol založený zriaďovacou zmluvou zo dňa 6.2.2001 a dňa 12.2.2001 bol registrovaný na Krajskom úrade v Nitre, na odbore všebecnej a vnútornej správy pod číslom: OVVS/NF - 2/2001 ako neinvestičný fond.

Ciele

    Predmetom činnnosti fondu je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä ochrana práv a podpora zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami. Dórika és Dávid Fond bol založený s cieľom pokračovať v boji proti rakovine, prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, poskytnúť pomoc tým, ktorí sú na to najviac odkázaní a zvýšiť účinnosť opatrení v prevencii proti rakovine.

Výročné správyÚčtovné závierkyslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb