fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Napiste nam spravu
Pisali nam

Napisali o nas

Darujte online


    Fond Doroty Kanthovej už vyše 13 rokov podporuje chorých detí a ich rodiny. Od roku 2001 fond odovzdal deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave finančné a vecné dary v hodnote vyše 260 000€. Pomôžte aj vy chorým deťom a prispejte na tento dobrý účel. Číslo nášho účtu je 2628846182/1100.

    Ďakujeme Vám za vašu ochotu pomôcť deťom postihnutým onkologickými chorobami.

    Fond Doroty Kanthovej