fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
Využitie 2 % z daní

    Fond Doroty Kanthovej svoju činnosť vykonávala od roku 2001 do roku 2020. Za uvedené obdobie organizoval množstvo vlastných podujatí s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou, a zároveň každú akciu využila aj na prehĺbenie a skvalitnenie boja proti rakovine najmä tým, že upriamovala pozornosť na zdravý spôsob života. Činnosť fondu podporovali tisícky dobrosrdečných ľudí všetkých vekových kategórií. Škôlkári, žiaci základných a stredných škôl účasťou na akciách, dospelí zas menšími, väčšími darmi, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane alebo zaplatením dobrovoľného vstupného na akcie. Počas prvej dekády nového storočia sme sa pravidelne zapájali do verejných zbierok, ktoré boli organizované v rámci Dňa narcisov. Na oslavách dňa detí a na vianočnom benefičnom koncerte zdravé deti účinkovali najmä s cieľom pomáhať svojim chorým kamarátom. Na podujatiach „Hokejom pre deti“ alebo na „Charitatívnom futbalovom zápase hviezd“ významné osobnosti – športovci, umelci, televízne osobnosti – pomáhali prilákať čo najviac ľudí, získať finančné prostriedky a zviditeľniť činnosť fondu, v dôsledku čoho sa zvýšil počet fyzických i právnických osôb, ktoré nám poukázali 2-percentný podiel zaplatenej dane.
    Fond Doroty Kanthovej do roku 2020 odovzdal deťom postihnutým vážnymi chorobami, Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave a Základnej škole pri DFNsP finančné a vecné dary v hodnote vyše 330.000 eur.

Zverejnenie informácií v obchodnom vestníku

Použitie

    Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
  • Kampaň Ľudia - ľudomslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb