fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Sponzorstvo

    Prvým darcom fondu bola osemročná Zuzka Lászlóová, ktorá fondu darovala 70 Sk, všetky svoje ušetrené peniaze a napísala list, z ktorého citujeme:

    Vaza "Teraz môžem dať iba toľko, ale poprosím žiakov našej školy, aby aj oni darovali... Ďakujem, že ste ma vypočuli a že som mohla darovať. Čím viac detí uzdravie, o to lepšie. Život je darom Božím. Je radosťou pomôcť iným!"    Ďakujeme Vám všetkým, ktorí sa za roky existencie fondu zapojili do charitatívnej činnosti a prejavili ochotu pomôcť deťom postihnutým onkologickými a inými závažnými chorobami.

    Fond Doroty Kanthovejslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb