fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiĽudia – ľuďom: Kampaň za zachovanie 2 % z daní

  Organizácia : FOND DOROTY KANTHOVEJ

  Suma : 753 477 Sk

  Kontakt : JUDr. Mária Kanthová, 0905 701 005, 035/7701956, dorika@dorika.sk, www.dorika.sk,
  Fond od roku 2001 vykonáva svoju činnosť. Doposiaľ organizoval množstvo vlastných podujatí s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou a zároveň každú akciu využije aj na prehĺbenie a skvalitnenie boja proti rakovine najmä tým, že upriamuje pozornosť na zdravý spôsob života. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí všetkých vekových kategórií. Škôlkári, žiaci základných a stredných škôl účasťou na akciách, dospelí – menšími, väčšími darmi, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane, zaplatením dobrovoľného vstupného na akcie. Každoročne organizujeme verejné zbierky na deň narcisov. Na oslavách dňa detí a na vianočnom benefičnom koncerte zdravé deti účinkujú s cieľom pomáhať svojim chorým kamarátom. Na podujatiach „Hokejom pre deti“ alebo na „Charitatívnom futbalovom zápase hviezd“ významné osobnosti – športovci pomáhali prilákať čo najviac ľudí, získať finančné prostriedky a zviditeľniť činnosť fondu, v dôsledku čoho sa zvýšil počet fyzických i právnických osôb, ktoré nám poukázali 2 % podiel zaplatenej dane. Fond doposiaľ deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave odovzdal finančné a vecné dary v hodnote 2.700.000 Sk, slovom dva milióny sedemstotisíc slovenských korún.

  V roku 2003 z 1 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2002 sme získali 141.768 Sk, z ktorých sme kúpili pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave dve infúzne pumpy a čiastočne sme uhradili cenu skennera na kopírovanie CT a röntgenových snímok.

  V roku 2004 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2003 sme získali 489.662 Sk, z ktorých sme kúpili pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave EKG prístroj s kardiografom, počítačom, tlačiarňou, ďalej protialergické vankúše, prikrývky, paplóny na 50 postelí a za zvyšok lieky, z ktorých je v nemocnici nedostatok.

  V roku 2005 z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2004 sme získali 753.477 Sk, z ktorých sme kúpili Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave dva monitory s kompletným príslušenstvom hodnote 500.000 Sk, na deň detí rádiomagnetofóny so slúchadlami (5 ks), rozprávkové, hudobné magnetofónové kazety, video a DVD, hračky, knižky v hodnote 25.000 Sk. Deťom liečeným na rakovinu sme zaplatili 30.000 Sk ako príspevok na výdavky spojené s účasťou v letnom tábore v Írsku. Na futbalovom zápase hviezd trinástim deťom sme odovzdali peňažné a vecné dary za 165.300 Sk. Využitie finančných prostriedkov vždy sme dopredu konzultovali a nemocnici sme kúpili iba nimi požadované vecné dary. Deťom a ich rodičom finančné prostriedky sme poskytli najmä na úhradu nákladov spojených s liečením, odstránením nežiaducich následkov chemoterapie a posilnením imunitného systému detí liečených na rakovinu. Z uvedeného vyplýva, že naša práca je spoločensky žiaduca a prospešná, čo môžu potvrdiť obdarovaní.

  © www.ludia-ludom.sk 2007


  << späť
slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb