fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 21/2005

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 12. 1. 2005 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 21/2005 na str. 145:

  Š00032
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2003:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 124 260 zakúpenie 2 ks infúznych púmp zn. Infusomat FMS pre Detské onkologické oddelenie DFNsP v Bratislave
  2. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 17 508 čiastočná úhrada kúpnej ceny scannera zn. MicrotecScanMaker na kopírovanie CT a röntgentných snímok pre Detské onkologické oddelenie DFNsP v Bratislave


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb