fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 11A/2006

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 17. 1. 2006 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 11A/2006 na str. 122:

  Š000095
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n.f., so sídlom: Záhradnícka 16, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2003, ním prijatého v roku 2004:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 355 165 EKG prístroj – Cardiograph s príslušenstvom s počítačom HP CPQ, tlačiarňou HP Laser Jet a Norton Internet Security vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  2. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 117 572 protialergické vankúše, prikrývky, paplóny, chrániče matracov zn. Kliniklasik na 50 postelí vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  3. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 16 925 lieky: tabletky Zofran proti zvracaniu vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  Spolu: 489 662


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb