fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 96A/2009

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 22. 5. 2009 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 96A/2009 na str. 213:

  Š000881
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2006 ním prijatého v roku 2007:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 53 200 nákup premietacej techniky (2 ks) pre konzílie lekárov a do herne detí vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  2. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 278 820 nákup LCD televízorov, DVD prehrávačov do každej izby (18 ks + 18 ks) dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  3. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 76 420 nákup rozkladacích kresiel zn. Lycksele (9 ks) a rozkladacích ležadiel zn. Moskau (10 ks) dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  4. Prehĺbenie starostlivosti o zdravotne postihnuté deti 197 198 peňažné a vecné dary deťom dary odovzdané 26 deťom
  5. Prevencia v boji proti rakovine a informácie o činnosti Fondu Doroty Kanthovej 54 376 za vyhotovenie CD a DVD nahrávok o vlastných akciách fondu a výdavky za www.dorika.sk propagácia činnosti, získanie sponzorov a darcov
  Spolu: 660 014


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb