> menu
fond menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 101A/2008

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 27. 5. 2008 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 101A/2008 na str. 178:

  Š000994
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2005 ním prijatého v roku 2006:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 200 000 nákup zdravotníckych potrieb (160 kusov špeciálnych bioptických ihiel používaných pri odberoch kostnej drene vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  2. Prehĺbenie školskej a mimoškolskej výchovy detí liečených na onkologické ochorenie 22 100 príspevok na realizáciu Projektu Nadácie pre deti Slovenska COWParade na rozvoj arteterapie na detskej onkológii vecný dar deťom hospitalizovaným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave
  3. Prehĺbenie starostlivosti o deti liečené na onkologické ochorenie 25 000 vecný dar: počítačové programy, CD, DVD, knihy, hračky vecný dar deťom hospitalizovaným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave
  4. Prehĺbenie starostlivosti o deti liečené na onkologické ochorenie 354 300 peňažné a vecné dary deťom liečeným na rakovinu dary odovzdané 38 deťom liečených na rakovinu
  5. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 200 000 nákup 2 kusov akupresúrnych masážnych postelí s príslušenstvom vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  6. Prevencia v boji proti rakovine a informovať o činnosti Fondu Doroty Kanthovej 52 125 za vyhotovenie fotodokumentácie, CD a DVD nahrávok o vlastných akciách fondu propagácia činnosti, získanie sponzorov a darcov
  Spolu: 853 225


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb