fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2002

  Začiatkom marca fond zaslal všetkým základným a stredným školám okresu Komárno propagačné materiály s výzvou, aby sa žiaci, ich rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl zapojili do boja proti rakovine. Do preventívno-výchovnej akcie v deň narcisov sa zapojili mnohí žiaci a stovky ľudí. Najaktívnejšími boli žiaci Základnej školy na Ulici Komenského v Komárne, Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave a Základnej školy v Kameničnej. Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci Základnej školy v Marcelovej a študenti Obchodnej akadémie a SOU v Komárne. Pri tejto akcii žiaci vyzbierali a fondu darovali 19.490 Sk.

  Fond spoločne s Centrom voľného času v Komárne v deň detí organizoval kultúrno-zábavný program pod heslom „Deti deťom”. Táto akcia bola veľmi úspešná, pretože na javisku amfiteátra dôstojníckeho pavilónu sa vystriedalo až 263 účinkujúcich – žiakov komárňanských materských, základných a stredných škôl, dokonca pozvanie prijali aj žiaci jednej základnej školy z maďarského Győru. Bolo to úžasné vidieť ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného, výška ktorého bola 17.050 Sk venovali deťom postihnutým rakovinou. Fond na tomto podujatí odovzdal Onkologickému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave vecný dar – zdravotnícke pomôcky a technické vybavenie, ktoré kúpil po dohode s oddelením, v hodnote 100.000 Sk a deviatim deťom postihnutým rakovinou daroval plyšové hračky, knižky a peňažné dary v hodnote 68.550 Sk.

  Koncom júla v okrese Levice vo Farnej Regionálny turisticko-cyklistický klub usporiadal súťaž horskými bicyklami. Heslom súťaže „FARNÁ XC o pohár 2002“ bolo: „Športom podporujme deti trpiace rakovinou“ . Po úspešnej súťaži organizátori výťažok z dobrovoľného vstupného a štartovného v sume 11.145 Sk darovali fondu.

  Začiatkom septembra riaditeľka Materskej školy na Eötvösovej ulici, Komárňanský zväz priateľov MŠ a FOND DOROTY KANTHOVEJ boli organizátormi Prvého komárňanského futbalového maratónu, ktorý sa konal pod heslom: „Športom podporujme deti postihnuté rakovinou“ . O toto podujatie bol obrovský záujem, pretože futbalový maratón trval od 10. hodiny do neskorého večera. Súťažili päťčlenné družstvá, ktoré bez prestávky odohrali celkom 37 zápasov. Takto do futbalového maratónu sa zapojilo 370 hráčov, škôlkári, žiaci základných, stredných škôl a univerzít, muži i ženy z rôznych obchodných spoločností a inštitúcií. V športovej hale počet hráčov spolu s náhradníkmi prevýšil 400 futbalových nadšencov. Diváci videli až 176 gólov. Výťažok futbalového maratónu vo výške 10.850 Sk, pričom hráči zaplatili účastnícky poplatok a diváci vstupné každý po 10 Sk, bol poukázaný na konto fondu.

  V novembri v Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne sa konal dobročinný koncert hudobnej skupiny Borostyán. Výťažok koncertu z dobrovoľného vstupného vo výške 11.400 Sk bol poukázaný na konto fondu.

  Základná umelecká škola v Komárne a FOND DOROTY KANTHOVEJ v decembri organizovali benefičný vianočný koncert, na ktorom vystúpili žiaci i pedagógovia školy, ako aj komorný orchester COMORRA. Výťažok koncertu z dobrovoľného vstupného vo výške 25.100 Sk fond daroval Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave s cieľom skvalitnenia práce s deťmi onkologického oddelenia. Na tomto koncerte trom deťom a ďalším dvanástim na Vianoce daroval finančné a vecné dary v celkovej hodnote 81.950 Sk. Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Fond poskytol dary deťom liečeným na rakovinu, aby sme aspoň čiastočne prispeli k úhrade ich mnohonásobných výdavkov nevyhnutných na obnovenie a ochranu imunitného systému, k zníženiu a odstráneniu nežiaducich vedľajších účinkov chemoterapie a k ochrane a obnove ich zdravia.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb