fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

X. vianočné benefičné predstavenie

  V pondelok 15. decembra 2014 sa už desiatykrát uskutočnilo tradičné Vianočné benefičné predstavenie v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Organizátorom podujatia bol opäť Fond Doroty Kanthovej v súčinnosti s Riaditeľstvom a pedagogickým zborom Základnej umeleckej školy v Komárne.
  Na začiatku Mária Kanthová, správkyňa Fondu Doroty Kanthovej a František Petr, riaditeľ Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Komárne privítali divákov a hostí, medzi nimi aj novozvoleného primátora mesta Komárno a patróna Vianočného benefičného predstavenia, Lászlóa Stubendeka. Potom moderátori podujatia, Viktória Remešová és Kristóf Melecsky oboznámili divákov s programom večere. Na začiatku zaznela Ave Maria v podaní komorného speváckeho zboru umeleckej školy a Bence Misák hral na priečnej flaute. Tretie číslo patrilo Linde Schuchmannovej, pani učiteľke Zuzane Kalmárovej a ich štvorručnej hre na klavíri. V ďalšej časti vystúpili Ferdinand Grassl, Bence Misák a prvú sekciu uzavrel komorný spevácky zbor.

  V prestávke programu Mária Kanthová zavolala na javisko kultúrneho strediska 10 chorých detí a odovzdala im vianočné darčeky. V rámci výzvy "Ty kreslíš, ja šijem" deti liečené na Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave nakreslili svoje obľúbené témy a Ildikó Csiffáry na základe ich kresieb pripravila pre nich darčekové vankúšiky, ktoré im odovzdala počas benefičného predstavenia.
  Prostredná časť Vianočného benefičného predstavenia patrila žiakom tanečného odboru ZUŠ. Najprv vystúpili žiačky 2. a 3. ročníka, potom nasledoval tanec študentiek II. stupňa tanečného odboru. Prestavené krásne choreografie pripravili pani učiteľky Andrea Hodeková, Veronika Vargová a Petra Pavlovičová.

  V druhej prestávke podujatia Mária Kanthová odovzdala darčekovú poukážku v hodnote 2000 eur pani doktorke Daniele Sejnovej, primárke Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave. Tento peňažný dar bude použitý na nákup lekárskych prístrojov a rozšírenie internetového pripojenia kliniky. Pani primárka poďakovala za nenahraditeľnú pomoc zo strany Fondu Doroty Kanthovej, ktorý už 14. rok podporuje Detskú fakultnú nemocnicu a jej malých pacientov. Po odovzdaní daru Mária Kanthová odovzdala slovo pani učiteľke Agáte Vicáňovej, ktorá pracuje na Základnej škole pri DFNsP v Bratislave. Pani učiteľka oznámila, že suma 1115 eur, ktorú dostala základná škola na vlaňajšom benefičnom predstavení, bola použitá na nákup materiálov v projekte arteterapia, v rámci ktorej deti vyrábali rôzne umelecké predmety. Podľa pani učiteľky tento projekt bol úspešný a deti si veľmi užívali hodiny kreatívnej tvorby, pretože v tom čase, aj keď len na niekoľko hodín, ale predsa sa mohli zabudnúť na ich chorobu. Počas Vianočného benefičného predstavenia sa konala aj výstava z diel chorých detí, na ktorej záujemcovia si mohli kúpiť niektoré predmety, a tak podporiť ďalšiu existenciu arteterapie na Základnej škole pri DFNsP v Bratislave.

  V treťom dejstve vystúpili učitelia a komorný spevácky zbor základnej umeleckej školy. Najprv Vince Fekete hral na husliach, potom Éva Fekete na priečnej flaute a program uzavrela skladba O holy night v podaní speváckeho zboru, v ktorom spievali Orsolya Simon, Julianna Pakši, Bernadett Radi, Ružena Baloghová a Ferdinand Grassl. Počas celého večera na klavíri korepetovala pani učiteľka Zuzana Kalmárová.

  Na záver benefičného predstavenia pani Kanthová poďakovala všetkým účastníkom a pedagógom za vystúpenia a tiež všetkým divákom a hosťom za účasť na tejto benefičnej akcii. Z dobrovoľného vstupného sa tentokrát vyzbierala suma 760 eur, ktorá bude použitá na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Správkyňa fondu vyzdvihla, že Fond Doroty Kanthovej od svojho vzniku v roku 2001 daroval Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, Základnej škole pri DFNsP a rodinám chorých detí dary v celkovej hodnote 252 tisíc eur.


  Srdečne vám ďakujeme za vašu podporu a prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov!

  Fond Doroty Kanthovej

  Pozrite si fotografie z Vianočného benefičného predstavenia  << späť


slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb