fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2008    Dňa 11. apríla 2008 v súčinnosti s Ligou proti rakovine organizoval fond „Deň narcicov”. Dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Kvetinárstvo Florist Tímea Salón nám darovalo jednu veľkú krabicu plnú kytičkami umelých kvetov. Žiaci upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Žiaci rozdali vyše 4500 narcisov a vyzbierali celkom 60.100 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Ľ.J.Šuleka, žiaci ZŠ Ulica práce, ZŠ v Číčove, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica Komenského a Rozmarínova, Ulica mieru v Komárne a ZŠ v Zemianskej Olči.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb