fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2006    V júni v súčinnosti s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už piatykrát sme organizovali kultúrno- spoločenské podujatie „Deti deťom”. V programe vystúpilo 220 žiakov materských, základných stredných škôl okresu. Program zahájili mažoretky zo ZŠ Ulica Eötvösa, po nich vystúpili škôlkári MŠ Ulica Eötvösa č. 48, deti zo Združenia mentálne postihnutej mládeže si zatancovali grécky tanec, nechýbali tanečné vystúpenia – moderné tance (Gymnázium Ľ.J. Šuleka, ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Ulica mieru, ZŠ Ulica práce), ani ľudové tance (ZŠ Hurbanovo – Rosnička), ďalší spevom obohatili program (ZŠ Ulica Komenského, Gymnázium H. Selyeho). Žiaci ZŠ Dulovce si zaslúžili potlesk za gymnastické vystúpenie a hostia z Farnej – skupina Malý Nádas za detské hry a ľudové tance.

    Vyvrcholením programu bolo odovzdanie peňažného daru vo výške 20.000 Sk riaditeľke ZŠ pri DFNsP a DNsP v Bratislave na realizáciu projetku: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní arteterapie na detskej onkológii”. Nadácia pre deti Slovenska schválila tento projekt a príspevok na jeho realizáciu vo výške 80.000 Sk. Takto získané finančné prostriedky mohli využívať učiteľky materskej a základnej školy v nemocnici na detskej onkológii v každodennej práci s deťmi liečenými na rakovinu. Deti podľa projektu mali možnosť oboznámiť sa s metódami arteterapie, malovať hodvábne šatky, šály, obrazy, malovať na sklo (window art), na textil, vyskúšať prácu s hlinou, vyrobiť šperky (náramky, retiazky), sviečky a rôzne iné ozdobné a darčekové predmety. Na záver programu – osláv dňa detí, deti a prítomní diváci spoločne zaspievali dve piesne a ako prejav solidarity s deťmi celého sveta a spoločného boja proti rakovine, deti vypustili 300 farebných balónov. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 10.500 Sk.

    Galéria


    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb