fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2001

    Akademický maliar Tibor KOPÓCS sa rozhodol poskytnúť pomoc chorým deťom takým spôsobom, že po dobu viacerých mesiacov maloval iba zátišia. Tieto akvarely v decembri 2001 boli vystavené na predajnej výstave s názvom ZÁTIŠIA NA PAMIATKU DOROTY KANTHOVEJ .

    V roku 2001 fond poskytol deťom liečeným na leukémiu a národové ochorenia peňažné a vecné dary v celkovej hodnote 134.251 Sk, z toho Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave peňažný dar vo výške 50.000 Sk.

    Tieto dary sme poskytli za tým účelom, aby deti, ktoré absolvujú liečbu chemoterapiou a rádioterapiou, si mohli osvojiť učivo tak, ako ich kamaráti a spolužiaci v materskej škole a na základných školách, aby sa mohli zaoberať tým, čo ich zaujíma, a aby sa ich rodičia a pedagógovia vedome mohli postarať o to, aby v nemocnici strávené dlhé dni, týždne, mesiace boli pre malých pacientov čo najznesiteľnejšie.

    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb