fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Darujte online

Aktuálne


Škótsky kameň dobrých skutkov prichádza do Komárna 31-ho októbra

  Pred niekoľkými týždňami sa vydal na cestu okolo sveta jeden mistický kameň, Sconestone. Vo voľnom preklade Sconestone znamená Škótsky kameň dobrých skutkov. Je to vlastne sochárske dielo ozdobené odvekými keltskými symbolmi a slúži ako vyslanec dobroty a porozumenia medzi ľuďmi.

  Každý vyvolený "držiteľ" kameňa môže mať dielo iba na jeden týždeň. Počas tohto týždňa sa držiteľ musí snažiť, aby vykonal čím viac dobrých skutkov a aby čím viac ľudí oboznámil s poslaním a cieľami kameňa. Ďaľšou povinnosťou držiteľa kameňa je dokumentovať udalosti, ktoré sa udejú počas tohoto týždňa. Jeden z prvých "držiteľov" kameňa bol predseda škótskej vlády, v poradí ôsmym "držiteľom" sa stane Mária Kanthová, konateľka Fondu Doroty Kanthovej.

  Škótsky kameň dobrých skutkov je od 23-ho októbra v Transylvánii (Rumunsko) u otca Csaba Böjte. Kameň prichádza do Komárna v sobotu 31-ho októbra, prevezme ho Mária Kanthová. Udalosti súvisiace s kameňom Sconestone budú dokumentované na stránke Fondu Doroty Kanthovej www.dorika.sk a na oficiálnej stránke kameňa www.sconestone.com.

  Plánované aktivity: (verzia pre tlač)

  31. októbra: Návšteva sochára Ottó Zöldkerti a Monumentum Kft. Baja (Maďarsko).

  1. novembra: Návšteva v komárňanskom cintoríne od 16:00 hodiny.

  2. novembra: Návšteva Združenia na pomoc mentálne postihnutej mládeže od 10:00 hodiny. Účasť na svätej omši v Kostole Svätého Ondreja v Komárne v maďarskom jazyku od 17:00 hodiny, v slovenskom jazyku od 18:00 hodiny.

  3. novembra: Návšteva v Domove detí v Komárne od 10:00 hodiny.

  4. novembra: Zábavné popoludnie v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne od 14.00 hod. Účinkuje ATTRACTION Blacklight divadlo z Budapešti. (video) (fotka) Vstup je voľný.

  5. novembra: Návšteva Detskej onkologickej kliniky Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave od 14:00 hodiny.

  6. novembra: Návšteva Centra voľného času v Komárne od 15:00 hodiny, potom návšteva chorých detí. V sobotu ráno odjazd do Prahy, kde kameň prevezme Zuzana Lászlóová.


  << späť
slovak

magyar

englishCreated by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb