fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2008

  Hokejový klub Hurricanes Komárno a Fond Doroty Kanthovej usporiadal exhibičný hokejový turnaj, ktorý sa uskutočnil 26. januára v Zimnom štadióne na Alžbetinom ostrove. Účastníci turnaja boli: HK Hurricanes Komárno, HC Kramáre Bratislava, HC Kojetín Česká republika, Šport V.I.P. Bratislava. Na turnaji sa zúčastnili: Jozef Lohyňa 3. miesto na olympiáde, majstri sveta: Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Juraj Tarr. V prestávkach vystúpil krasokorčuliar András Kocsis z Maďarska a rýchlostní korčuliari z Maďarska. Vstupné bolo dobrovoľné, v cene bol zahrnutý aj teplý čaj. Výťažok zo vstupného, 46.800 Sk, bol venovaný Fondu Doroty Kanthovej - deťom postihnutých onkologickými chorobami.

  V súčinnosti so základnými organizáciami Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami marci opätovne sme organizovali verejnú zbierku členov, výťažok ktorej bol 9.575 Sk. Najaktívnejšími boli ZO ZPCCH Komárno a Čalovec.

  Dňa 11. apríla 2008 v súčinnosti s Ligou proti rakovine organizoval fond „Deň narcicov”. Dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Kvetinárstvo Florist Tímea Salón nám darovalo jednu veľkú krabicu plnú kytičkami umelých kvetov. Žiaci upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Žiaci rozdali vyše 4500 narcisov a vyzbierali celkom 60.100 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Ľ.J.Šuleka, žiaci ZŠ Ulica práce, ZŠ v Číčove, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica Komenského a Rozmarínova, Ulica mieru v Komárne a ZŠ v Zemianskej Olči.

  15. decembra 2008 v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom Komárno už siedmykrát sme organizovali Benefičný vianočný večer. Pred koncertom sme usporiadali Vianočnú burzu vo vestibule Mestského kultúrneho strediska, na ktorej sme ponúkli skvelé darčeky na Vianoce.
  V programe vystúpili žiaci hudobného odboru: na husliach zahrali Júlia Bundová, Matej Jakubík, Éva Baranyai, na klavíry zahrala Edina Török, András Ölvecky zaspieval skladbu od Händela, Kristína Márkusová zahrala na priečnej flaute. Na záver prvej časti programu vystúpila Komorná spevácka skupina ZUŠ.
  Po ich vystúpení Mária Kanthová zavolala na javisko tých detí a mládencov, ktorí sú liečení na rakovinu. Oni dostali milé darčeky v celkovej hodnote 25 tisíc korún (829,84 €). Okrem toho dvanásti deti dostali darčeky v hodnote 100 tisíc korún (3319,39 €). Hostia z Detskej onlogickej kliniky v Bratislave prevzali darčeky v celkovej hodnote 500 tisíc korún (16596,95 €). Medzi darmi pre kliniku boli okrem iného videoprojektor, LCD televízory, skladacie postele a kreslá.
  V ďalšej časti dobročinného večierku vystúpili žiačky a žiaci tanečného odboru ZUŠ. Ich vystúpenia pripravili učiteľky Andrea Hodek, Éva Berecz a pani učiteľka Lacková. V tretej časti programu vystúpili na javisko pedagógovia Základnej umeleckej školy. Na záver Mária Kanthová poďakovala všetkým účatníkom za krásny zážitok. Výťažok z podujatia, 43900 Sk bol venovaný chorým deťom liečením na rakovinu.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb