fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Zbierka na pomoc deťom postihnutým rakovinou

    V súčinnosti so základnými organizáciami Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami marci opätovne sme organizovali verejnú zbierku členov, výťažok ktorej bol 8.060 Sk.

    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb