fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2007    Dňa 13. apríla 2007 v súčinnosti s Ligou proti rakovine organizoval fond „Deň narcicov”. Dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Kvetinárstvo Florist Tímea Salón nám darovalo jednu veľkú krabicu plnú kytičkami umelých kvetov. Žiaci upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Žiaci rozdali vyše 4500 narcisov a vyzbierali celkom 65.020 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Hansa Selyeho, J. Ľ. Šuleka, žiaci ZŠ a MŠ v Číčove, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica práce, Ulica Komenského v Komárne a ďalší.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb