fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2007    8. júna 2007 v súčinnosti s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už šiestykrát sme organizovali kultúrno- spoločenské podujatie „Deti deťom”. V programe vystúpilo vyše 228 žiakov materských, základných stredných škôl okresu. Program zahájili škôlkári MŠ Ulica Eötvösa, deti zo Združenia mentálne postihnutej mládeže si zatancovali tanec, nechýbali tanečné vystúpenia – moderné tance (Gymnázium Ľ.J. Šuleka, ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Ulica mieru, ZŠ Ulica práce). Ďalší spevom obohatili program (ZŠ Ulica Komenského, Gymnázium H. Selyeho). Žiaci ZŠ Dulovce si zaslúžili potlesk za gymnastické vystúpenie. Z dobrovoľného vstupného sa podarilo vyzbierať 11.900 Sk. Na konci programu Mária Kanthová odozdala rodinám chorých detí peňažné dary.

    Galéria


    << späť
slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb