fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2006    V apríli v súčinnosti s Ligou proti rakovine na „Deň narcicov” žiaci základných a stredných škôl z kytičiek umelých narcisov, ktoré nám darovalo Kvetinárstvo Florist Tímea, pripravili 5 000 narcisov, ku každému kvetu pripevnili otváracie sponky, ktoré darovali svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Výťažok verejnej zbierky bol: 66.110 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Hansa Selyeho, J. Ľ. Šuleka, žiaci ZŠ a MŠ v Číčove, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica práce, Ulica Komenského v Komárne a ďalší.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb