fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

V. benefičný vianočný koncert    V decembri v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom Komárno už piatykrát sme organizovali Benefičný vianočný večer. Diváci už vo vestibule mohli prezrieť malú výstavu z tvorby detí liečených na detskej onkológii. Mnohé maľované poháre, fľaše, tričká, ozdobné šály, náhrdelníky, pohľadnice, sviečky a iné svedčia o šikovnosti, kreatívnosti a umeleckom cítení detí a úspešnom realizovaní projektu, ktorý schválila Nadácia pre deti Slovenska: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní areterapie na detskej onkológii”.

    V sále vládla atmosféra naplnená dobrosrdečnosťou, láskou a ochotou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V programe vystúpili žiaci hudobného odboru na hudobných nástrojoch (gitara, priečna flauta, husle, klavír a sláčikový orchester), žiaci tanečného odboru s tanečnými kreáciami (Vodník a rusalky, Harmónia, Klbko hadov, Vodné víly, Údery srdca), po nich nasledovali pedagógovia ZUŠ. Fond Doroty Kanthovej deťom liečeným na detskej onkológii daroval peňažné a vecné dary v hodnote 100.000 Sk a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vecný dar v hodnote 200.000 Sk, a to špeciálne bioptické ihly (160 ks). Riaditeľke ZŠ pri DFNsP v Bratislave sme odovzdali finančný dar – výťažok vianočnej burzy. Okrem týchto darov na tomto večierku starostka Obce Iža a Fond odovzdali rodičom Mátého Borku peňažný dar vo výške 12.700 Sk - výťažok spoločnej verejnej zbierky občanov obce Iža. Na benefičnom večierku z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 23.000 Sk.

    Galéria


    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb