fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Benefičný večierok

    Začiatkom decembra pod zápod záštitou Mestskéhu úradu vo Veľkom Mederi rodičia nebohého Gergelya Nagya, ktorý 4 a pol roka bojoval s rakovinou, organizovali Benefičný večierok. V programe vystúpil Detský spevácky zbor ZŠ Béla Bartóka, Juraj Derzsi si zaspieval operetné melódie, Martin Malachovský operné árie, ďalej vystúppili žiaci komorného orchestra ZUŠ vo Veľkom Mederi. Fond Doroty Kanthovej zabezpečil, aby v programe Tibor Bertók, žiak ZUŠ Komárno zahral na husliach skladby od Paganiniho a Zsófia Boros (absolventka Viedenskej hudobnej akadémie) a jej žiačka zahrali krásne skladby na gitare. Občania Veľkého Mederu a okolitých obcí si vyzbierali 300.000 Sk. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie darov: Agneša Nagyová odovzdala symbolický šek so sumou po 100.000 Sk riaditeľke Detskej onkologickej kliniky DFNsP v Bratislave, riaditeľke neziskovej organizácie Plamienok (pre činnosť detského hospicu) a JUDr. Márii Kanthovej, správkyni Fondu Doroty Kanthovej. Vzhľadom k tomu, že peňažný dar vo výške 100.000 Sk bol poukázaný na účet fondu až v roku 2007, vyhodnotenie použitia tohto finančného daru bude uvedené vo výročnej správe za rok 2007.

    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb