fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Zbierka na pomoc deťom postihnutým rakovinou

    Fond Doroty Kanthovej n. f. a základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami organizovali zbierku deťom postihnutým rakovinou. Výťažok zbierky bol 11.440 Sk.

    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb