fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2005    Dňa 8. apríla v súčinnosti s Ligou proti rakovine v rámci dobročinnej akcie „Deň narcisov” žiaci základných a stredných škôl komárňanského regiónu už piatykrát darovali narcisy a uskutočnili verejnú zbierku. Rozdali 4000 narcisov. Upriamili pozornosť svojich spolužiakov a spoluobčanov na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Medzi najaktívnejšími boli žiaci : ZŠ s VJM v Čičove, Gymnázia H. Selyeho v Komárne, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ s VJM Ulica Eötvösa v Komárne, Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, ZŠ Drieňová ul. Bratislava a ďalší. Výťažok verejnej zbierky bol 62.550 Sk. Fond z výťažku akcií daroval trinástim chorým deťom peňažné dary vo výške 75.000 Sk a vecné dary za 1.000 Sk.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb