fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2005



    Dňa 27. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond a Centrum voľného času v Komárne organizovali akciu „Deti deťom”. Na javisku sa vystriedalo 240 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech mali mažoretky zo ZŠ a škôlkári z MŠ na Eötvösovej ulici, Dávid Hodek, majster bubnov, deti zo Združenia pre mentálne postihnutú mládež. Obecenstvo opäť milo prekvapili žiaci ZŠ Dulovce so svojím gymnastickým vystúpením, ako aj členovia Kultúrno - zábavného klubu „NÁDAS” z Farnej. V tejto spievala a tancovala aj Veronika Várföldiová, ktorá chemoterapiu absolvovala spolu s Dórikou. Bolo to úžasné vidieť, ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci, spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok podujatia bol 12.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Deťom liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecný dar – rádiomagnetofóny so slúchadlami (5 ks), rozprávkové, hudobné magnetofónové kazety, video a DVD, hračky, knižky v celkovej hodnote 25.000 Sk.

    Galéria


    << späť



slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb