fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2005

  Fond Doroty Kanthovej n. f. a základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami organizovali zbierku deťom postihnutým rakovinou. Výťažok zbierky bol 11.440 Sk.

  Dňa 8. apríla v súčinnosti s Ligou proti rakovine v rámci dobročinnej akcie „Deň narcisov” žiaci základných a stredných škôl komárňanského regiónu už piatykrát darovali narcisy a uskutočnili verejnú zbierku. Rozdali 4000 narcisov. Upriamili pozornosť svojich spolužiakov a spoluobčanov na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Medzi najaktívnejšími boli žiaci : ZŠ s VJM v Čičove, Gymnázia H. Selyeho v Komárne, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ s VJM Ulica Eötvösa v Komárne, Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, ZŠ Drieňová ul. Bratislava a ďalší. Výťažok verejnej zbierky bol 62.550 Sk. Fond z výťažku akcií daroval trinástim chorým deťom peňažné dary vo výške 75.000 Sk a vecné dary za 1.000 Sk.

  Dňa 27. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond a Centrum voľného času v Komárne organizovali akciu „Deti deťom”. Na javisku sa vystriedalo 240 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech mali mažoretky zo ZŠ a škôlkári z MŠ na Eötvösovej ulici, Dávid Hodek, majster bubnov, deti zo Združenia pre mentálne postihnutú mládež. Obecenstvo opäť milo prekvapili žiaci ZŠ Dulovce so svojím gymnastickým vystúpením, ako aj členovia Kultúrno - zábavného klubu „NÁDAS” z Farnej. V tejto spievala a tancovala aj Veronika Várföldiová, ktorá chemoterapiu absolvovala spolu s Dórikou. Bolo to úžasné vidieť, ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci, spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok podujatia bol 12.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Deťom liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecný dar – rádiomagnetofóny so slúchadlami (5 ks), rozprávkové, hudobné magnetofónové kazety, video a DVD, hračky, knižky v celkovej hodnote 25.000 Sk.

  Fond v súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a s neziskovou organizáciou NEO dňa 23. júla organizoval druhý „Futbalový zápas hviezd“. Výber športových osobností SR, známe osobnosti – zabávači, herci (Miroslav Šatan, J. Ledzéni, P. Šatan, P. Cvik, E. Šatan, Rasťo Piško, Ibi Maiga, Robo Beňo) hrali proti hviezdam – športovcom pochádzajúcim z Komárna (Attila Szabó, J. Ferenczi, S. Konc, M. Mártonosi, Z. Szabó, J. Kufel, Peltzner). Organizátori príprave a propagácii akcie venovali náležitú pozornosť, výťažok z dobrovoľného vstupného a z tomboly bol 60.100 Sk, z toho fond získal polovicu, t.j. 30.050 Sk. (druhú polovicu získala Nadácia Miroslava Šatana). Akcia mala obrovský úspech, pretože „hviezdy“ prilákali vyše 2500 divákov. Vyvrcholením akcie bolo, keď po ukončení zápasu, ktorý sa skončil remízou 7 : 7, Miroslav Šatan za Nadáciu Miroslava Šatana rozdal šiestim zdravotne postihnutým deťom peňažné dary na zakúpenie zdravotníckych pomôcok v hodnote 140.000 Sk a Mária Kanthová, správkyňa Fondu Doroty Kanthovej tiež rozdala trinástim deťom liečeným na rakovinu peňažné dary za 140.000 Sk a vecné dary za 25.300 Sk. Zápas hviezd sa skončil autogramiádou a takto mnohí dospelí i deti mali obrovskú radosť z tejto dobročinnej akcie. Z výťažku zápasu hviezd Fond daroval šiestim deťom, ktoré v septembri boli v tábore pre deti liečené na onkologické ochorenie v Barretstowne v Írsku, peňažné dary vo výške 30.000 Sk.

  Fond a Základná umelecká škola v Komárne dňa 12. decembra organizovali IV. benefičný vianočný večer. Na tejto dobročinnej akcii Fond odovzdal desiatim chorým deťom vecné a peňažné dary za 30.000 Sk a Detskej onkologickej klinike DFNsP vecný dar – špeciálne prístroje na sledovanie stavu pacientov - dva monitory v hodnote 500.000 Sk. Odovzdaním týchto darov fond deťom postihnutým rakovinou, Detskej onkologickej klinike a ZŠ pri DFNsP za obdobie od februára 2001 do decembra 2005 poskytol peňažné a vecné dary v hodnote 2.500.000 Sk. Na benefičnom vianočnom večierku fond odovzdal ZŠ pri DFNsP v Bratislave ním vypracovaný projekt CowParade s názvom: Fond Doroty Kanthovej pomáha skvalitniť arteterapiu na detskej onkológii, ktorým získal od Nadácie pre deti Slovenska peňažný príspevok 80.000 Sk a k realizácii projektu fond v roku 2006 poskytne ďalších 20.000 Sk. Výťažok benefičného vianočného večera bol 25.900 Sk. Z tohto výťažku, ako aj z finančných prostriedkov získaných fondom sme zaslali ďalším pätnástim deťom vecné dary za 3.000 Sk a peňažné dary v hodnote 80.000 Sk.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb