fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2004    Dňa 2. apríla sa konala dobročinná akcia „Deň narcisov” . Žiaci základných a stredných škôl komárňanského regiónu už štvrtýkrát darovali narcisy a uskutočnili verejnú zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Upriamili pozornosť svojich spolužiakov a spoluobčanov na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Medzi najaktívnejšími boli žiaci : ZŠ Zemianska Olča, Gymnázia H. Selyeho Komárno, ZŠ Čičov, ZŠ s VJM Ulica práce Komárno, Gymnázia J. Ľ. Šuleka Komárno, ZŠ s VJM Ulica Eötvösova Komárno, ZŠ Drieňová ul. Bratislava a ďalší. Výťažok verejnej zbierky bol 47.300 Sk.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb