fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2004    Dňa 4. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond a Centrum voľného času v Komárne organizovali akciu „Deti deťom” . Organizátori vďaka sponzorom deti privítali osviežujúcim nápojom. Na javisku sa vystriedalo 241 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech mali škôlkári z materskej školy na Eötvösovej ulici, škôlkár Dávid Hodek, malý majster bubnov a deti zo Združenia pre mentálne postihnutú mládež. Obecenstvo milo prekvalili žiaci ZŠ Dulovce so svojím gymnastickým vystúpením, ako aj členovia tanečnej skupiny Rosnička z Hurbanova. Bolo to úžasné vidieť, ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci, spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok podujatia bol 9.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Deťom liečeným na Detskom onkologickom oddelení DFNsP v Bratislave daroval vecný dar – video a DVD prehrávače a kazety, hračky, knižky v celkovej hodnote 40.000 Sk.

    Galéria


    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb