fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Zbierka na pomoc deťom postihnutým rakovinou

    Na začiatku roka členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami okresu Komárno na svojich výročných členských schôdzach, dokonca aj na fašiangovom stretnutí členov organizovali zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou a fondu darovali 12.440 Sk. Najaktívnejšími boli ZO Čalovec, Komárno a Bajč.

    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb