fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Eurofestival 2003 – Odysea mysle    Odysea mysle – program kreatívneho riešenia problémov – predstavuje najväčšiu celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Občianske združenie Slovenská asociácia Odysey mysle v súčinnosti s ďalšími v dňoch 24. – 28. apríla v Komárne organizovali Eurofestival 2003 – Odysea mysle. Spoluorganizátorom tohto festivalu bol aj náš fond. Účastníci festivalu pricestovali z Nemecka, Poľska, Maďarska, Litvy, Moldavska a Ruska. Organizátori pripravili pre nich bohatý program, v rámci ktorého sa oboznámili s činnosťou a cieľmi nášho fondu. Účastníkom sme rozdávali 500 propagačných letáčikov. Na záver festivalu sa uskutočnil Benefičný koncert na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, na ktorom sa vyzbieralo 4.000 Sk a 50 EUR.

    Galéria


    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb