fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2003    Dňa 4. apríla v Komárne, v okolitých mestách a dedinách sme sa na mnohých miestach mali možnosť stretnúť so študentmi, ktorí rozdávali narcisy. V súčinnosti s fondom žiaci základných a stredných škôl už tretí rok darovali narcisy, upriamili pozornosť na boj proti rakovine a vyzbierali 38.000 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ na Ulici Komenského, ZŠ na Eötvösovej ulici a Ulici práce, Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, ZŠ v Kližskej Nemej a Čičove. Do tejto akcie sa zapojili aj škôlkári Materskej školy na Eötvösovej ulici v Komárne. Začiatkom apríla vyzbieraný finančný dar zaslali na účet fondu aj študenti SOU Budovateľská ulica v Komárne, ZŠ v Kameničnej, ZŠ na Ulici práce Komárno, ako aj zamestnanci ZŠ na Drieňovej ulici v Bratislave, v celkovej sume 10.002 Sk.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb