fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Druhý komárňanský futbalový maratón    Druhý komárňanský futbalový maratón, ktorý sa konal dňa 29. novembra 2003, trval od 10. hodiny do polnoci. Bol to futbalový kolotoč, kde sa v hre postupne vystriedalo 68 päťčlenných družstiev, ktoré odohrali 34 stretnutí na ktorých padlo 203 gólov. Do maratónu sa zapojili škôlkári, žiaci základných, stredných a vysokých škôl a po nich nasledovali dospelí. Atmosféra počas celého maratónu bola dobrá. O regulérnosti zápasov rozhodovali štyria rozhodcovia. Vďaka sponzorom fond futbalistom I. a II. kategórie (deťom do 20 rokov) venoval 35 futbalových lôpt a jednu loptu dostali aj futbalisti Nadácie Nádej z Bátorových Kosíh, ktorí síce zápas prehrali, ale získali sympatie divákov a organizátorov. Fond pri organizovaní futbalového maratónu sledoval cieľ zapojiť čo najviac ľudí do prevencie proti rakovine. Upriamil pozornosť na to, aby sme urobili niečo pre vlastné zdravie, lebo športom a zdravým spôsobom života môžeme najlepšie predchádzať rakovine a zároveň športom môžeme pomáhať deťom postihnutým rakovinou. Výťažok futbalového maratónu bol 12.250 Sk, pričom účastnícky poplatok i vstupné boli vo výške po 20 Sk.    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb