fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2003    V piatok 13. júna patrilo nádvorie Dôstojníckeho pavilónu v Komárne deťom. Fond v súčinnosti s Centrom voľného času pripravili oslavy dňa detí, ktoré sa konali pod heslom „Deti deťom”. Organizátori deti privítali osviežujúcim nápojom a darčekom. Na javisku sa vystriedalo 195 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech malo vystúpenie mladých z Denného stacionára pre mentálne postihnutú mládež, gymnastické vystúpenie žiakov ZŠ v Dulovciach, moderné tance v podaní detí navštevujúcich Centrum voľného času a program folklórneho súboru Dunajíček. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci si spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok tohto podujatia bol 6.700 Sk.

    Galéria


    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb