fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
Darujte dve percenta

virag

Burzu mimovládnych organizácií    Začiatkom marca Fórum informačné centrum organizoval „Burzu mimovládnych organizácií”. Cieľom podujatia bolo poskytnúť príležitosť verejnosti zoznámiť sa s mimovládnymi organizáciami z okresov Komárno, Nové Zámky, i z Maďarska. Záujemcovia na tejto burze sa mohli oboznámiť s činnosťou a cieľmi fondu. Na tejto akcii sme rozdávali propagačné materiály, i výzvy ohľadne možnosti darovania 1 % dane z príjmov fyzických osôb.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb