fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Burzu mimovládnych organizácií    Začiatkom marca Fórum informačné centrum organizoval „Burzu mimovládnych organizácií”. Cieľom podujatia bolo poskytnúť príležitosť verejnosti zoznámiť sa s mimovládnymi organizáciami z okresov Komárno, Nové Zámky, i z Maďarska. Záujemcovia na tejto burze sa mohli oboznámiť s činnosťou a cieľmi fondu. Na tejto akcii sme rozdávali propagačné materiály, i výzvy ohľadne možnosti darovania 1 % dane z príjmov fyzických osôb.    << späťslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb