fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2002



    Začiatkom marca fond zaslal všetkým základným a stredným školám okresu Komárno propagačné materiály s výzvou, aby sa žiaci, ich rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl zapojili do boja proti rakovine. Do preventívno-výchovnej akcie v deň narcisov sa zapojili mnohí žiaci a stovky ľudí. Najaktívnejšími boli žiaci Základnej školy na Ulici Komenského v Komárne, Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave a Základnej školy v Kameničnej. Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci Základnej školy v Marcelovej a študenti Obchodnej akadémie a SOU v Komárne. Pri tejto akcii žiaci vyzbierali a fondu darovali 19.490 Sk.




    << späť





slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb