fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Benefičný vianočný koncert 2002    Základná umelecká škola v Komárne a FOND DOROTY KANTHOVEJ v decembri organizovali benefičný vianočný koncert, na ktorom vystúpili žiaci i pedagógovia školy, ako aj komorný orchester COMORRA. Výťažok koncertu z dobrovoľného vstupného vo výške 25.100 Sk fond daroval Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave s cieľom skvalitnenia práce s deťmi onkologického oddelenia. Na tomto koncerte trom deťom a ďalším dvanástim na Vianoce daroval finančné a vecné dary v celkovej hodnote 81.950 Sk. Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Fond poskytol dary deťom liečeným na rakovinu, aby sme aspoň čiastočne prispeli k úhrade ich mnohonásobných výdavkov nevyhnut- ných na obnovenie a ochranu imunitného systému, k zníženiu a odstráneniu nežiaducich vedľajších účinkov chemoterapie a k ochrane a obnove ich zdravia.

    Galéria    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb