fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň detí 2002    Fond spoločne s Centrom voľného času v Komárne v deň detí organizoval kultúrno-zábavný program pod heslom „Deti deťom”. Táto akcia bola veľmi úspešná, pretože na javisku amfiteátra dôstojníckeho pavilónu sa vystriedalo až 263 účinkujúcich – žiakov komárňanských materských, základných a stredných škôl, dokonca pozvanie prijali aj žiaci jednej základnej školy z maďarského Győru. Bolo to úžasné vidieť ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného, výška ktorého bola 17.050 Sk venovali deťom postihnutým rakovinou. Fond na tomto podujatí odovzdal Onkologickému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave vecný dar – zdravotnícke pomôcky a technické vybavenie, ktoré kúpil po dohode s oddelením, v hodnote 100.000 Sk a deviatim deťom postihnutým rakovinou daroval plyšové hračky, knižky a peňažné dary v hodnote 68.550 Sk.

    Galéria    << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb