4 Fond Doroty Kanthovej
fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Napiste nam spravu

VIII. Vianočné benefičné predstavenie


  Fond Doroty Kanthovej spoločne s Riaditeľstvom a pedagogickým zborom Základnej umeleckej školy v Komárne aj tomto roku zorganizoval VIII. Vianočné benefičné predstavenie, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2010 v Mestkom kultúrnom stredisku v Komárne. Minulý rok benefičný večierok sa neuskutočnil kvôli chípkovej epidémii. Predstavenie sa začalo malým prekvapením. Diváci mohli sledovať krátky spomienkový film o Dórike.

  V prvej časti programu zahrali a zaspievali žiaci hudobného odboru umeleckej školy Tichú noc. Potom vystúpil komorný orchester umeleckej školy s vianočnými melódiami. V ďalšej časti predstavenia vystúpil husľový virtuóz Tibor Bertók. Tibor je v súčasnosti študentom Filharmónie v Győri (Maďarsko), a v posledných rokoch získal množstvo významných ocenení v oblasti hudby.

  V druhej časti programu vystúpili žiaci tanečného odboru umeleckej školy. Druháci a tretiaci tancovali na pesničku "Disco Jingle Bells", piataci vystúpili s tancami s choreografiou „Veselé Vianoce“. Žiaci druhého stupňa tanečného odboru predviedli tanečnú kreáciu s názvom "Nádej". Práve touto choreografiou vyhrali v Piešťanoch prvú cenu slovenských tanečníkov a druhú cenu na medzinárodnom festivale v Kaposvári (Maďarsko). V tretej časti vianočného predstavenia vystúpili pedagógovia Základnej umeleckej školy: učiteľka spevu Renáta Kuczmanová, učiteľky klavíru Mária Mihályová a Zsuzsa Kalmárová. Túto časť uzavreli huslista Béla Balázs a gitarista Miklós Moncz, ktorí zahrali duo.

  Fond Doroty Kanthovej aj v tomto roku pozval na Vianočné benefičné predstavenie desať chorých detí. Prítomným deťom alebo ich príbuzným Mária Kanthová odovzdala rôzne darčeky, hračky, knihy, CD a DVD nahrávky a každé dieťa dostalo peňažný dar v hodnote 200 €. V starostlivosti Detského hospicu Plamienok je 10 detí, ktorým fond daroval peňažný dar v hodnote po 300 €. Detská onkologická klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave navrhla poskytnúť finančný dar 13-im deťom liečeným na rakovinu, ktorým fond daroval peňažný dar v hodnote po 300 €.

  Vyvrcholením celého podujatia bolo to, keď Mária Kanthová pozvala na javisko lekára Detskej onkologickej kliniky MUDr. Andreja Čižmára a odovzdala mu symbolický šek a vecné dary v hodnote 6.650 €, ktoré boli pod vianočným stromčekom. Balíček darov obsahoval prístroj GERONTO Elixír BRT, Zepter BIOPTRON liečebné lampy a liečivý prípravok Herpík. Fond Doroty Kanthovej týmito darmi chce pomôcť Detskej fakultnej nemocnici v skvalitnení výsledkov ich práce. Veríme, že tieto prístroje a prípravky pomôžu znížiť negatívne účinky chemoterapie.

  Organizátori podujatia pripravili pre divákov ďalšie prekvapenie. Pomocou digitálnej technológie bolo premietané video o desaťročnej práci Fondu Doroty Kanthovej. Diváci mohli vidieť zábery z výstavy akvarelov Tibora Kopócsa (2001), z podujatí "Deti deťom", "Futbalový maratón", "Zápas hviezd" a „Hokejom pre deti“. Video tiež obsahovalo obrázky z vianočných koncertov a z podujatia "Sconestone - Škótsky kameň dobrých skutkov". Prítomní diváci a hostia sa mohli zaspomínať na úspešné podujatia organizované fondom. Fond Doroty Kanthovej daroval za uplynulé roky chorým deťom a Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave spolu vecné a peňažné dary v hodnote 202.625€, teda v prepočte 6 miliónov 104 tisíc slovenských korún.

  Na záver podujatia správkyňa fondu, Mária Kanthová poďakovala všetkým spoluorganizátorom, dobrovoľníkom a darcom, ktorí pomáhajú fondu. Tiež vyslovila poďakovanie tým občanom a právnickým osobám, ktorí venovali 2% svojich daní práve Fondu Doroty Kanthovej. Na konci benefičného predstavenia zaznel veľký potlesk. Každé dieťa, ktoré vystúpilo v programe, dostalo mandarínku a svietiaci náramok Sconestone. Výťažok z podujatia bol 810 €, ktorý bude opäť použitý na pomoc vážne chorým deťom.

  Fotky a videá z podujatia  << naspäť

slovak

magyar

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb