Anjeli MartFestu - Charitatívne rodinné popoludnie na pomoc Fondu Doroty Kanthovej

(11. júla 2015, Martovce)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15
Fotka 16 Fotka 17 Fotka 18 Fotka 19 Fotka 20
Fotka 21 Fotka 22 Fotka 23 Fotka 24 Fotka 25
Fotka 26 Fotka 27 Fotka 28 Fotka 29 Fotka 30
Fotka 31 Fotka 32 Fotka 33 Fotka 34 Fotka 35
Fotka 36 Fotka 37 Fotka 38 Fotka 39 Fotka 40
Fotka 41 Fotka 42 Fotka 43 Fotka 44 Fotka 45
Fotka 46 Fotka 47 Fotka 48 Fotka 49 Fotka 50
Fotka 51 Fotka 52 Fotka 53 Fotka 54 Fotka 55
Fotka 56 Fotka 57 Fotka 58 Fotka 59 Fotka 60
Fotka 61 Fotka 62 Fotka 63 Fotka 64 Fotka 65
Fotka 66 Fotka 67 Fotka 68 Fotka 69 Fotka 70
Fotka 71 Fotka 72 Fotka 73 Fotka 74 Fotka 75
Fotka 76 Fotka 77 Fotka 78 Fotka 79 Fotka 80
Fotka 81 Fotka 82 Fotka 83 Fotka 84 Fotka 85Návšteva brata Csaba Böjte na MartFeste

(12. júla 2015, Martovce)Fotka 86
Návšteva brata Csaba Böjte na MartFeste


Fotka 87
Brat Csaba Böjte preberá darček Fondu Doroty Kanthovej pre deti v Transylvánii (CD a DVD, náučné a hracie programy)


Fotka 88
Brat Csaba Böjte podpisuje:
"Srdečne pre Máriu
Böjte Csaba 2015"