Škótsky kameň dobrých skutkov v Komárne

31. októbra 2009 - 8. novembra 2009

(zbierka videí)

Škótsky kameň dobrých skutkov u Márii Kanthovej

(Fond Doroty Kanthovej, Youtube)
Predstavenie Divadla ATTRACTION Blacklight Theater

(Fond Doroty Kanthovej, Youtube - 5. novembra 2009)
Reportហo predstavení Divadla ATTRACTION Blacklight Theater

(Mestská televízia Komárno, 6. novembra 2009)

Mestská Televízia Komárno - Škótsky kameň dobrých skutkov