Škótsky kameň dobrých skutkov v Komárne

Tamás Szalay Tamás priniesol Sconestone pre Máriu Kanthovú (1. deň)

(31. októbra 2009)

Navštívili sme sochára Ottó Zöldkerti


Deň všetkých svätých - spomínali sme na Dóriku (2. deň)

(1. novembra 2009)


Návšteva Združenia na pomoc mentálne postihnutej mládeže (3. deň)

(2. novembra 2009)


Sconestone putoval aj do kostola Svätého Ondreja...


Návšteva v špeciálnej základnej škole (4. deň)

(3. novembra 2009)


Zábavné popoludnie v Mestskom kultúrnom stredisku (5. deň)

(4. novembra 2009)


Návšteva Detskej onkologickej kliniky Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave (6. deň)

(5. novembra 2009)


Návšteva Centra voľného času v Komárne (7. deň)

(6. novembra 2009)


Návšteva u Robka Kovácsa a Tomiho Czézingera


Zuzka Lászlóová prevzala Sconestone v Prahe

(8. novembra 2009)